Kalkulator wpłat pracodawcy

Wynagrodzenie brutto pracownika lub suma wynagrodzeń brutto wszystkich pracowników
Proszę podać liczbę większą od 0
Wpłata podstawowa pracowników [%]
Proszę podać liczbę z przedziału od 0,5 do 2
Wpłata dodatkowa pracowników [%]
Proszę podać liczbę z przedziału od 0 do 2
Wpłata podstawowa pracodawcy [%]
Wpłata dodatkowa pracodawcy [%]
Proszę podać liczbę z przedziału od 0 do 2,5

Suma miesięcznych wpłat pracowników do przekazania
na rachunki PPK

Suma miesięcznych wpłat pracodawcy do przekazania
na rachunki PPK

Kwota podatku dochodowego naliczona od wpłat finansowanych przez pracodawcę

Właścicielem kalkulatorów PPK jest PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Wyniki prezentowane przez kalkulator stanowią wyłącznie symulację, są przybliżone i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. PFR Portal PPK Sp. z o.o. nie gwarantuje osiągnięcia wyników wskazanych w kalkulatorze, nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tego kalkulatora. W celach obliczeń biznesowych i kwot zobowiązań podatkowych sugerujemy użycie profesjonalnego oprogramowania stosowanego do celów księgowo-płacowych.