Dlaczego warto nawiązać współpracę z PFR TFI?

PFR TFI posiada bogate doświadczenie w inwestowaniu powierzonych środków. Obecnie zarządzamy łącznie 16 funduszami inwestycyjnymi. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, stworzyliśmy bogatą ofertę, którą kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw oraz inwestorów instytucjonalnych.

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

AKTUALNOŚCI

No alt text available for image

Wzmacniamy rozwój gospodarczy Polski.

Zapewniamy Polakom skuteczne narzędzia do oszczędzania.

Budujemy przyszłość na solidnych fundamentach.

KOMENTARZE RYNKOWE

no alternative text available

Perspektywy dla polskich inwestorów w Niemczech

Według najnowszych danych opublikowanych przez KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Niemiecki Bank Rozwoju) spośród 3,9 mln średnich firm działających w Niemczech ok. 35% poszukuje rozwiązania zastępczego dla sukcesji rodzinnej i ich dotychczasowi właściciele są gotowi na sprzedaż i przekazanie firmy zewnętrznemu inwestorowi . To ważna informacja dla polskich firm. Bliskość logistyczna, wieloletnie powiązania kooperacyjne i znajomość uwarunkowań prawnych i podatkowych sprzyja podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Niemczech.

11 października 2021, Wojciech Jabłoński

no alternative text available

PPK – sposób na dobry benefit pracowniczy

Około 380 tysięcy – tyle wynosi liczba wakatów w polskich firmach. Co więcej, eksperci spodziewają się, że w kolejnych latach braki kadrowe staną się jednym z głównych problemów pracodawców. W związku z tym z punktu widzenia pracodawców kluczowe stanie się stworzenie takiego systemu zachęt i benefitów, który z jednej strony będzie odpowiadał oczekiwaniom pracowników, a z drugiej będzie integralną częścią strategii przedsiębiorstwa – podkreślali uczestnicy debaty „Zmiana percepcji benefitów w drugim roku pandemii” w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Z pomocą pracodawcom mogą przyjść Pracownicze Plany Kapitałowe.

27 września 2021, Piotr Sawczuk

no alternative text available

Systematyczność – przepis na skuteczne oszczędzanie

Według danych Eurostatu z 2019 r. Polacy byli trzecim najmniej oszczędzającym narodem w Unii Europejskiej. Podczas gdy średnia europejska na koniec 2019 r. wynosiła 12,5%, w Polsce stopa oszczędności gospodarstw domowych to 3,6%. Z oszczędzaniem długoterminowym również nie jest lepiej. Według badań Fundacji Kronenberga, choć 80% gospodarstw domowych posiada nadwyżki finansowe, tylko 10% oszczędza na emeryturę.

12 sierpnia 2021, Piotr Sawczuk

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji