Ekspansja zagraniczna

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wspierają wzrost polskich firm i umożliwiają  przejmowanie najlepszych praktyk i technologii. Inwestycje zagraniczne służą równocześnie rozwojowi polskiej gospodarki oraz gospodarek krajów przyjmujących. Udział Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN  ("Fundusz", "FEZ") z Grupy PFR w transakcjach przesuwa granicę możliwości dla polskich firm, pozwala im pozyskać finansowanie na nowe przedsięwzięcia, które inaczej byłyby trudne do zrealizowania.

Naturalnym etapem przeobrażania się krajów rozwijających się w kraje rozwinięte jest pojawienie się znacznej liczby wychodzących inwestycji zagranicznych, które pozwalają zwiększyć skalę działalności, zdywersyfikować ryzyko, dają dostęp do nowych technologii i rozwiązań oraz prowadzą do stworzenia w kraju nowych, wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy.

Bez rosnących bezpośrednich inwestycji zagranicznych nie można zbudować silnej gospodarki. Polska gospodarka i przemysł potrzebują przestrzeni inwestycyjnej, która może zagwarantować rozwój technologiczny i produkcyjny oraz dostęp do surowców. Potrzebują także odwagi i determinacji przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W tym może je wspierać FEZ.

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI

Korzyści z ekspansji zagranicznej

Odpowiedzialne bezpośrednie inwestycje zagraniczne są korzystne zarówno z punktu widzenia kraju przyjmującego, jak i państwa, z którego pochodzi inwestor.

Wśród korzyści najczęściej wymienia się: zwiększenie zasobów kapitałowych, wielkości produkcji i dochodu, wzrost produktywności czynników produkcji, poprawę efektywności funkcjonowania rynku poprzez napływ know-how, nowych technologii oraz stymulowanie innowacji. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne skutkują także zwiększoną integracją z globalną gospodarką. Wskazuje się bowiem na komplementarność inwestycji względem eksportu kraju pochodzenia – inwestycje mogą przyczynić się do wzrostu eksportu.

No alt text available for image

Transfer technologii i dobrych praktyk zarządczych

No alt text available for image

Poprawa jakości instytucji

No alt text available for image

Poprawa produktywności

No alt text available for image

Wzrost ogólnej liczby inwestycji

No alt text available for image

Wzrost zatrudnienia i płac

No alt text available for image

Integracja z globalną gospodarką

Rola Grupy PFR w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw

Instytucje rozwoju skupione w Grupie PFR wspierają ekspansję zagraniczną polskich firm, oferując doradztwo, finansowanie, a także organizując działania promocyjne na arenie międzynarodowej. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych rozwiązań ułatwiających działalność międzynarodową:

FEZ wspiera ekspansję inwestycyjną polskich firm na rynki zagraniczne, współfinansując bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Fundusz oferuje wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi działania od promocji polskiej gospodarki i wzmacniania wizerunku polskich marek na arenie międzynarodowej, przez zapewnienie dostępu do kompleksowych informacji na temat otoczenia gospodarczego i prawnego aż po pomoc w spełnieniu procedur administracyjnych.

BGK oferuje finansowanie krótko- i długoterminowych kontraktów eksportowych. Dzięki temu rozwiązaniu polskie firmy mogą zmniejszyć ryzyko braku zapłaty za wysłany towar lub usługi zrealizowane na rzecz zagranicznego klienta, jednocześnie oferując atrakcyjne finansowanie.

KUKE ubezpiecza transakcje handlowe, a także jako jedyny podmiot w kraju KUKE ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.

PFR TFI - Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN

współfinansowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

PAIH

działania promujące polską gospodarkę za granicą, doradztwo

BGK

finansowanie kontraktów eksportowych

KUKE

ubezpieczenia transakcji handlowych polskich przedsiębiorców

Komentarze i analizy ekspertów

Na bieżąco śledzimy sytuację na rynkach międzynarodowych, obserwujemy trendy, analizujemy raporty i publikacje branżowe. Naszymi wnioskami dzielimy się w tym miejscu. Wszystko po to, abyś mógł lepiej poznać i zrozumieć możliwości, jakie daje ekspansja zagraniczna.

no alternative text available

Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych - nowy raport o BIZ

Czechy, Rumunia i Ukraina w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Japonia, Kazachstan i Malezja w Azji - to najbardziej perspektywiczne kraje dla inwestorów zagranicznych – wynika z raportu „Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” opracowanego przez PFR TFI i PwC we współpracy z KUKE.

30 listopada 2023, Beata Jurkschat

CHile, Santiago

Chile – nowa ziemia obiecana dla polskich firm

W ubiegłorocznej edycji raportu Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki, przygotowanego przez PwC Polska i PFR TFI, ten południowoamerykański kraj znalazł się w wśród najbardziej atrakcyjnych kierunków ekspansji zagranicznej. W rankingu ogólnym zajął 5. miejsce, zaś w zestawieniu kierunków korzystnych dla inwestycji nacelowanych na zwiększenie sprzedaży znalazł się na 3. pozycji. Chile charakteryzuje się stosunkowo wysoką siłą nabywczą konsumentów, więc jest interesującym rynkiem dla firm poszukujących nowych rynków zbytu.

20 listopada 2023, Wojciech Jabłoński

Bukareszt, Rumunia

Rumunia – szybko rosnący i dobrze nam znany rynek

Rumunia przyciąga nie tylko różnorodną kulturą i krajobrazami, które kuszą turystów. Jej walory coraz częściej doceniają inwestorzy zagraniczni. W ostatnich latach ten czarnomorski kraj odnotował imponujący wzrost napływających inwestycji zagranicznych. Stanowią one ważny element rumuńskiej gospodarki, mający znaczący wpływ na budżet państwa, bilans płatniczy i strukturę rynku.

10 października 2023, Wojciech Jabłoński

Materiały do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się materiałami do pobrania które zostały pogrupowane  na trzy kategorie: w pierwszej części znajdują się raporty i opracowania rynkowe naszych ekspertów, następnie nasze prezentacje na temat funduszu. W ostatniej części znajdują się nagrania i wywiady.

Raporty

no alternative text available

Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej

no alternative text available

Polskie inwestycje zagraniczne. Jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji?

no alternative text available

Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki. Jak pandemia zmieniła rynek BIZ?

no alternative text available

W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych

Prezentacje

no alternative text available

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

no alternative text available

Wykorzystaj szanse, jakie daje ekspansja kapitałowa

Multimedia

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji