Pod koniec 2021 r. Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN nawiązał współpracę z Laude Smart Intermodal. Wspólna inwestycja dotyczy objęcia udziałów w spółce zależnej Laude Assets GmbH z siedzibą w niemieckim Essen, która skupiaa aktywa i świadczy usługi intermodalne na terenie Niemiec i Europy Zachodniej.

rodzaj finansowania

Rodzaj finansowania: objęcie udziałów w spółce zależnej

No alt text available for image

Udział funduszu: 49%

No alt text available for image

Łączna wartość projektu: 20 mln euro

Charakterystyka spółki

Laude Smart Intermodal jest dynamicznie rozwijającą się spółką działającą w branży transportu, spedycji i logistyki. Głównym źródłem przychodów grupy Laude jest sprzedaż przewozów intermodalnych w kontenerach. Transport intermodalny definiowany jest jako rodzaj przewozu, w którym udział biorą minimum dwie różne gałęzie transportu w tej samej jednostce ładunkowej na całej trasie, od nadawcy do odbiorcy. W przypadku Laude stosowane rozwiązania łączą transport drogowy z kolejowym.

Sukces spółki opiera się o opatentowane innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie trwałej przewagi kosztowej. Laude Smart Intermodal w ostatnich latach przeprowadziła duży program inwestycyjny, a także opracowała i opatentowała nowoczesny sposób przewozu ładunków w specjalistycznych kontenerach stalowych, dzięki którym można wyeliminować koszty opakowań, zabezpieczeń towaru i przeładunku, jednocześnie zwiększając tonaż przewozu.  Spółka posiada na teranie Polski dwa centra logistyczne w Zamościu oraz w Sosnowcu. Laude obsługuje regularnie około 70 tras w Polsce, a także zapewnia połączenia międzynarodowe. W każdym miesiącu drogą kolejową tylko w Polsce przewozi ponad 6000 kontenerów, a lokomotywy spółki pokonują około 45 tysięcy kilometrów.

Motywacja spółki do kapitałowej ekspansji zagranicznej

Inwestycja w Niemczech wpisuje się w realizację długoterminowej strategii spółki związanej z uruchomieniem nowych połączeń w kolejnych krajach Europy Zachodniej. Grupa traktuje priorytetowo ekspansję na rynek niemiecki. Planuje również rozwijać się na innych rynkach europejskich. Docelowo spółka zamierza stworzyć łańcuch usług intermodalnych łączący Europę Zachodnią z krajami Europy Wschodniej.

Wykorzystanie sprawdzonego modelu biznesowego pozwoli spółce na szybszy rozwój i zwiększenie dywersyfikacji przychodów.

Wybór kierunku ekspansji

Niemcy są jednym z krajów europejskich, w których aktywnie wdrażana jest proekologiczna polityka transportowa. W związku z tym widać silne ukierunkowanie na transport kolejowy i intermodalny, który pozwala przesunąć potencjał przewozowy na bardziej ekologiczne formy transportu. Ponadto, Niemcy są jednym z największych partnerów handlowych Polski. Między naszymi krajami jeździ około 8 mln samochodów ciężarowych. Spółka Laude Smart Intermodal dostrzegła w powyższych uwarunkowaniach szansę na rozwój swojej działalności. 

Dodatkowe informacje

Nasz projekt został opisany m.in. w artykule na łamach „Pulsu Biznesu”. Tekst dostępny jest pod linkiem.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji