Pod koniec 2020 r. Pekabex wraz z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN dokonał swojej pierwszej zagranicznej akwizycji. Transakcja dotyczy zakupu 100 proc. udziałów w niemieckiej fabryce prefabrykatów FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH.

rodzaj finansowania

Rodzaj finansowania: objęcie udziałów w spółce zależnej

No alt text available for image

Udział funduszu: 2,9 mln euro

No alt text available for image

Łączna wartość projektu: 12,3 mln euro

Charakterystyka spółki

Grupa Pekabex jest liderem nowoczesnego budownictwa systemowego w Polsce. Dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz”. Zakupiona fabryka w Bawarii będzie szóstym zakładem produkcyjnym spółki. Roczne moce produkcyjne Grupy Pekabex wynoszą około 148 000 m3 elementów strukturalnych oraz 950 000 m2 elementów stropowych (płyty, płyty filigranowe, ściany).

Motywacja spółki do kapitałowej ekspansji zagranicznej

Celem Grupy Pekabex jest osiągnięcie pozycji znaczącego gracza na rynku europejskim.

Wybór kierunku ekspansji

Od dłuższego czasu Grupa Pekabex była zaangażowana w realizację projektów na rynku niemieckim. Zakup fabryki zlokalizowanej w Bawarii pozwolił spółce poprawić efektywność kosztową poprzez obniżenie kosztów transportu prefabrykowanych elementów.

Efekty ekspansji

Kupno spółki w Niemczech wpisuje się w strategię ekspansji na perspektywicznym rynku niemieckim i jest kolejnym krokiem w budowie pozycji poznańskiej grupy w Europie.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji