Bezpośrednie inwestycje zagraniczne pozwalają przedsiębiorcom przyspieszyć rozwój biznesu - otwierają przed nimi możliwości związane m.in. z dostępem do nowych rynków zbytu i ich dywersyfikacją, co w efekcie pozwala na zwiększenie przychodów. Jednocześnie każda inwestycja jest też dla przedsiębiorcy dużym wyzwaniem – zwłaszcza w warunkach dużej niepewności.

Konsekwencje gospodarcze pandemii czy agresja Rosji na Ukrainę wymuszają na przedsiębiorcach nie tylko konieczność umiejętnego zarządzania ryzykiem, ale również podjęcia strategicznych decyzji. Dla części firm konieczna jest przebudowa relacji biznesowych i znalezienie alternatywnych rynków zbytu, jednak doświadczenie pokazuje, że polski biznes jest w stanie się przystosować do nowych warunków rynkowych dzięki swojej elastyczności i kreatywnym rozwiązaniom.

Na naszych oczach tworzy się nowy krajobraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Pandemia nadała nowego tempa trendom związanym z cyfryzacją i automatyzacją, wykorzystaniem nowych technologii, handlem elektronicznym, dywersyfikacją łańcuchów dostaw oraz zrównoważonym inwestowaniem. Efekty tego przyspieszenia widoczne są również w nowym podejściu do inwestycji zagranicznych, gdyż wpływają m.in. na wybór lokalizacji, charakter inwestycji i ich skalę. Pandemia z pewnością jednak długoterminowo nie zmniejszyła apetytu inwestorów na międzynarodowe projekty. Wręcz przeciwnie – zainteresowanie polskich przedsiębiorstw ekspansją kapitałową na rynkach zagranicznych jest wysokie i przewyższa poziomy notowane przed 2020 r. To znak, że w globalnych zmianach potrafimy dostrzec i – co najważniejsze – skutecznie wykorzystać nowe szanse i możliwości rozwoju biznesu. I chociaż dziś wszyscy funkcjonujemy w bardzo dynamicznym otoczeniu – tak gospodarczym, jak i geopolitycznym – jestem przekonana, że znajdziemy przestrzeń, by rozwijać inwestycje zagraniczne.

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów przygotowujących się do wejścia na rynki zagraniczne, przygotowaliśmy raport, który składa się z trzech części:

no alternative text available

Wyniki badań ankietowych

Przeprowadziliśmy je na próbie 240 dużych i średnich przedsiębiorstw, aby poznać oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców w zakresie instrumentów wsparcia ekspansji. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że firmy, które już inwestowały za granicą, widzą, jakie korzyści przynosi ekspansja. Dlatego prawie 60 proc. z nich chce ją kontynuować.

no alternative text available

Trendy na rynku inwestycji bezpośrednich

Druga część raportu zawiera analizę kluczowych trendów na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ich wpływu na sytuację polskich firm. Dywersyfikacja i zabezpieczanie łańcuchów dostaw, rewolucja e-commerce czy wdrażanie praktyk ESG to zjawiska, które w czasie pandemii bardzo mocno przybrały na sile i dziś w znacznej mierze kształtują krajobraz światowych inwestycji.

no alternative text available

Ranking kierunków inwestycyjnych

Gdzie warto zainwestować? To jedno z podstawowych pytań, jakie zadają inwestorzy przygotowujący się do ekspansji zagranicznej. Chociaż polscy inwestorzy w pierwszej kolejności wybierają bliskie nam rynki europejskie, istnieje wiele innych kierunków charakteryzujących się dużym potencjałem inwestycyjnym. Trzecia część naszego raportu jest poświęcona właśnie tym kierunkom.

Z raportu dowiesz się

No alt text available for image

jaka jest wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych

No alt text available for image

jakie kluczowe megatrendy kształtują rynek inwestycji zagranicznych

No alt text available for image

gdzie inwestują polskie firmy

No alt text available for image

jakie są najbardziej perspektywiczne kierunki ekspansji dla polskich firm

No alt text available for image

jakie czynniki uwzględniają przedsiębiorcy, wybierając kierunek ekspansji

No alt text available for image

jak wyglądały inwestycje zagraniczne współfinansowane przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Chcesz zapoznać się z opracowaniem? Kliknij w poniższy przycisk i pobierz raport.

Masz więcej pytań? Zastanawiasz się nad rozpoczęciem inwestycji zagranicznych i poszukujesz finansowania? Zapraszamy do kontaktu z zespołem Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi innymi opracowaniami na temat ekspansji zagranicznej, wróć na stronę Centrum wiedzy

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji