Fundusz Ekspansji Zagranicznej zarządzany przez PFR TFI współinwestuje z polskimi firmami w ich zagraniczne spółki zależne (projekty typu greenfield i brownfield). Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym i mniejszym od polskiego partnera. Fundusz dzieli z nim ryzyko projektu i pozostawia zarządzanie w jego rękach. Fundusz oferuje wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe bądź dłużne.

Co konkretnie możesz zyskać dzięki funduszowi?

Ekspansja zagraniczna to możliwość zwiększenia skali działalności i zysków firmy poprzez:

No alt text available for image

Wzrost sprzedaży i wyższe marże

No alt text available for image

Przejęcie marki handlowej
lub know-how

No alt text available for image

Przejęcie poddostawców,
pozyskanie pracowników

No alt text available for image

Budowę własnej marki
i sprzedaż bezpośrednio do docelowego odbiorcy

No alt text available for image

Ekonomię skali w opracowaniu nowych produktów, badaniach i rozwoju

No alt text available for image

Koncentrację na procesach o najwyższej wartości dodanej, wzrost konkurencyjności

Formularz kontaktowy

 
  1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

No alt text available for image

Jeśli chcesz osiągnąć sukces, wykorzystując powyższe działania, jesteś w odpowiednim miejscu.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej w skrócie

No alt text available for image

PODZIAŁ RYZYKA MIĘDZY SPÓŁKĘ I FUNDUSZ 

No alt text available for image

FINANSOWANIE DLA MNIEJSZYCH PROJEKTÓW

No alt text available for image

WARUNKI WSPÓŁFINANSOWANIA

No alt text available for image

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Działanie Funduszu Ekspansji Zagranicznej opiera się na kilku filarach:

PODZIAŁ RYZYKA MIĘDZY SPÓŁKĘ I FUNDUSZ

Fundusz ponosi ryzyko zagranicznej inwestycji w proporcji do swoich udziałów, czyli dzieli pełne ryzyko biznesowe zagranicznej ekspansji z Twoją polską spółką. W odróżnieniu od innych możliwych źródeł finansowania, FEZ nie oczekuje regresu do partnera i zabezpieczenia na polskich aktywach. FEZ jest inwestorem długoterminowym i odpowiedzialnym także w okresach spowolnienia gospodarczego na zagranicznych rynkach.

WARUNKI WSPÓŁFINANSOWANIA

Fundusz oferuje finansowanie kapitałowe zagranicznych spółek zależnych należących do polskich przedsiębiorstw, pozostając udziałowcem mniejszościowym. Oprócz tego Fundusz udziela pożyczek zagranicznym spółkom należącym do polskich firm – na warunkach rynkowych, z zabezpieczeniem zagranicznymi aktywami.

FINANSOWANIE DLA MNIEJSZYCH PROJEKTÓW

Udział Funduszu w finansowaniu zagranicznego projektu wynosi zwykle od kilku do kilkunastu milionów euro. Również w przypadku mniejszych projektów dopasujemy warunki finansowania do ich potrzeb.

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Fundusz może być Twoim partnerem finansowym w: przejęciu już istniejącej zagranicznej spółki, utworzeniu nowej spółki zależnej i jej organicznym rozwoju lub w finansowaniu kolejnego etapu ekspansji.

Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w krajach rozwijających się – w niemal wszystkich gałęziach, od produkcji, poprzez handel, dystrybucję i logistykę, czy usługi i IT.

No alt text available for image
no alternative text available

JAK TWOJA SPÓŁKA MOŻE SKORZYSTAĆ Z FINANSOWANIA PRZEZ FEZ?

Punktem wyjścia jest Twój pomysł na zagraniczne przedsięwzięcie. Kiedy go nam przedstawisz, będziemy mogli podjąć decyzję o uczestniczeniu w nim. Chcemy poznać Twoją polską firmę, jej doświadczenie, wyniki finansowe, ludzi, którzy ją stworzyli i którzy nią kierują. Chcemy się dowiedzieć co spodziewasz się osiągnąć realizując zagraniczny projekt. Jest to początek procesu inwestycyjnego, który poznasz, przechodząc do sekcji Proces Inwestycyjny.

Wiemy, że każdy pomysł jest wyjątkowy, dlatego każdy z nich rozpatrujemy indywidualnie.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda cały proces wnioskowania i oceny w sprawie inwestycji z FEZ, przejdź do sekcji Proces Inwestycyjny.

Masz więcej pytań? Przejdź do sekcji Najczęstsze pytania o FEZ.

Materiały do pobrania

Prezentacja: Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR TFI

Raport: Polskie inwestycje zagraniczne – jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji

Zbigniew Głuchowski o FEZ w wywiadzie dla Inwestorzy TV  

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji