Jak działa FEZ?

Prowadzisz firmę i chcesz rozwijać ją za granicą?

Przy wsparciu Funduszu Ekspansji Zagranicznej polskie firmy mogą powtórzyć za granicą sukces odniesiony w Polsce.

FEZ kieruje ofertę do polskich firm z powodzeniem działających w kraju, dla których – czy to ze względu na konkurencję, nasycenie rynku czy niszowy produkt, rodzimy rynek stał się za mały i planują ekspansję na kolejne zagraniczne rynki. Fundusz wspiera ekspansję zagraniczną inwestując bezpośrednio w zagraniczne spółki zależne należące do polskich firm i dzieląc z polskimi partnerami ryzyko inwestycji.

Co konkretnie możesz zyskać dzięki funduszowi?

Ekspansja zagraniczna to możliwość zwiększenia skali działalności i zysków firmy poprzez:

Wzrost sprzedaży

Wzrost sprzedaży

i wyższe marże

Nowe rynki zbytu

Budowę własnej marki

i sprzedaż bezpośrednio do docelowego odbiorcy

Kupno marki handlowej

Przejęcie marki handlowej

lub know-how

 

Większe nakłady na nowe produkty

Ekonomię skali w opracowaniu nowych produktów,
badaniach i rozwoju

Przejęcie poddostawcy

Przejęcie poddostawców,
pozyskanie pracowników

Wzrost konkurencyjności

Koncentrację na procesach o najwyższej wartości dodanej,
wzrost konkurencyjności

Informacja
Jeśli potrzebujesz wsparcia w którymś z powyższych działań, jesteś w odpowiednim miejscu.
Fundusz Ekspansji Zagranicznej w skrócie

Podział ryzyka

Podział ryzyka między spółkę i Fundusz

Fundusz ponosi ryzyko zagranicznej inwestycji w proporcji do swoich udziałów, czyli dzieli pełne ryzyko biznesowe zagranicznej ekspansji z Twoją polską spółką. W odróżnieniu od innych możliwych źródeł finansowania, FEZ nie oczekuje regresu do Partnera i zabezpieczenia na polskich aktywach. FEZ jest inwestorem długoterminowym i odpowiedzialnym także w okresach spowolnienia gospodarczego na zagranicznych rynkach.

Kwota

Finansowanie dla mniejszych projektów

Udział Funduszu w finansowaniu zagranicznego projektu wynosi zwykle od kilku do kilkunastu milionów EURO.

Warunki

Warunki współfinansowania
  • Udziały mniejszościowe z możliwością odkupu nawet po 10 latach.
  • Pożyczki na warunkach rynkowych.

Obszar działania

Szerokie spektrum działania

Fundusz może być Twoim partnerem finansowym w:

  • przejęciu już istniejącej zagranicznej spółki,
  • utworzeniu nowej spółki zależnej i jej organicznym rozwoju lub
  • w finansowaniu kolejnego etapu ekspansji.

Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w krajach wysokiego ryzyka – w niemal wszystkich sektorach, od produkcji, poprzez handel, dystrybucję i logistykę, do usług i IT.

Dlaczego FEZ współfinansuje inwestycje polskich firm za granicą?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wspierają ciągły wzrost polskich firm i pomagają im w przejmowaniu najlepszych praktyk, przyczyniając się równocześnie do rozwoju gospodarek krajów przyjmujących polskie inwestycje. Udział funduszu z Grupy PFR przesuwa granicę możliwości dla polskich firm, pozwala im zebrać finansowanie na duże i odważne przedsięwzięcia, które inaczej trudno byłoby zrealizować. Fundusz Ekspansji Zagranicznej działa podobnie do wielu państwowych funduszy inwestycyjnych z innych państw europejskich.

 

Jak pokazuje raport PFR TFI [1], aż 75,5% badanych firm finansowałyby ekspansję zagraniczną instrumentem oferowanym przez FEZ . Wysoko oceniana jest też pożyczka zabezpieczona na aktywach zagranicznej spółki, bez regresu do biznesu w Polsce – dwie najwyższe oceny (w skali od 1 do 6, gdzie 1 to najbardziej pożądana forma) tej formy finansowania wybrało w sumie 63,2% spółek.

Pod względem inwestycji zagranicznych polskie firmy ustępują miejsca krajom rozwijającym się. Dlatego zależy nam, aby zwiększyć udziały polskich firm w rynkach międzynarodowych.

 

Jak wygląda przykładowa struktura finansowania projektu przez FEZ?

Fundusz zawiera umowę inwestycyjną z polską spółką przygotowującą projekt ekspansji zagranicznej. Udział Polskiego Partnera jest koniecznym warunkiem pozyskania finansowania z Funduszu. Udział Polskiego Partnera zawsze będzie większy niż udział Funduszu. Jeżeli w finansowaniu projektu ma także uczestniczyć miejscowy partner, jego kompetencje i spodziewany wkład w projekt będą również przedmiotem oceny. W finansowaniu – zwłaszcza większych projektów – naturalny jest udział banków.

Przykładowa struktura finansowania projektu

 

 

 

Jak Twoja spółka może skorzystać z finansowania przez FEZ?

Pomysł zagranicznego przedsięwzięcia jest Twój i musisz nam go przedstawić, żebyśmy byli w stanie podjąć decyzję o uczestniczeniu w nim. Chcemy poznać Twoją polską firmę, jej doświadczenie, wyniki finansowe, ludzi, którzy ją stworzyli i którzy nią kierują. Chcemy się dowiedzieć, co spodziewasz się osiągnąć realizując zagraniczny projekt.

Wiemy, że każdy pomysł jest wyjątkowy, dlatego nie używamy formularzy.

[1] Raport „Czego potrzebują polskie firmy inwestujące za granicą?”, 2017 r. Norstat na zlecenie PFR TFI