Proces rozpoczyna się od momentu, gdy spółka zgłasza się do nas z zapytaniem o możliwości skorzystania z współfinansowania.

Jak każdy proces biznesowy, także i ten ma swoje etapy:

1

Pierwszy kontakt

O projekcie zwykle dowiadujemy się podczas spotkania, telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila. Zawieramy umowę o zachowaniu poufności i prosimy o dostępne informacje o polskiej spółce i jej zagranicznym projekcie.

2

Ocena projektu

Po otrzymaniu pakietu danych i wizycie w Twojej firmie powinniśmy być gotowi do uzyskania wstępnej akceptacji Komitetu Inwestycyjnego. Jeżeli Twój pomysł zostanie pozytywnie oceniony, przystępujemy do szczegółowej analizy rynku, produktu, możliwości partnerów, planu działań i długoterminowej projekcji finansowej zagranicznego projektu. Przeprowadzimy też wizję lokalną. Na podstawie naszej analizy Komitet Inwestycyjny podejmie ostateczną decyzję. Ten dwustopniowy proces trwa zwykle od 2 do 3 miesięcy.

3

Uzgodnienie warunków umowy inwestycyjnej

Kiedy Polski Partner i Fundusz osiągną porozumienie co do podstawowych założeń, przystępujemy do przygotowania tekstu umowy inwestycyjnej.

4

Współpraca podczas realizacji projektu i jego dalszego rozwoju

Fundusz zwykle pozostaje w projekcie przez 5-7 do 10 lat. Przedstawiciel Funduszu wspiera partnerów w radzie nadzorczej zagranicznej spółki.

Wyjście Funduszu następuje po czasie i na warunkach rynkowych określonych w umowie inwestycyjnej, przez odkup udziałów Funduszu przez Polskiego Partnera lub umorzenie udziałów w spółce zagranicznej.

 

Formularz kontaktowy

 
  1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

No alt text available for image

Jeśli jesteś zainteresowany finansowaniem ekspansji zagranicznej Twojej firmy, opisz nam Twój pomysł za pomocą formularza na stronie. Możesz też skontaktować się z nami mailowo lub telefoniczne.

Jeśli jesteś zainteresowany finansowaniem ekspansji zagranicznej Twojej firmy, opisz nam Twój pomysł za pomocą formularza na stronie. Możesz też skontaktować się z nami mailowo lub telefoniczne.

No alt text available for image
Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji