FILTERS

UMBRELLA FUND

NAME OF THE FUND

DATE OF QUOTATION

YEAR OF PARTICIPANT BIRTH

RISK LEVEL

TYPE OF FUND

9 FOUND

 
Name
PFR PPK 2025
 
 
Risk
             
1D
-
1M
-
3M
-
6M
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Price [PLN]
-
 
 
 
Name
PFR PPK 2030
 
 
Risk
             
1D
-
1M
-
3M
-
6M
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Price [PLN]
-
 
 
 
Name
PFR PPK 2035
 
 
Risk
             
1D
-
1M
-
3M
-
6M
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Price [PLN]
-
 
 
 
Name
PFR PPK 2040
 
 
Risk
             
1D
-
1M
-
3M
-
6M
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Price [PLN]
-
 
 
 
Name
PFR PPK 2045
 
 
Risk
             
1D
-
1M
-
3M
-
6M
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Price [PLN]
-
 
 
 
Name
PFR PPK 2050
 
 
Risk
             
1D
-
1M
-
3M
-
6M
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Price [PLN]
-
 
 
 
Name
PFR PPK 2055
 
 
Risk
             
1D
-
1M
-
3M
-
6M
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Price [PLN]
-
 
 
 
Name
PFR PPK 2060
 
 
Risk
             
1D
-
1M
-
3M
-
6M
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Price [PLN]
-
 
 
 
Name
PFR PPK 2065
 
 
Risk
             
1D
-
1M
-
3M
-
6M
-
1Y
-
3Y
-
5Y
-
Price [PLN]
-
 
 
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

 

 

Scroll Up

Irregularity reporting form (anonymous)

Providing your personal data is not required

Complaint form