Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Miejsce pracy: Warszawa

Termin zgłoszeń: 28.11.2022 r.

Zgłoszenia: rekrutacja@pfrtfi.pl

Główne zadania:

 • kompleksowa obsługa księgowa i finansowa funduszy inwestycyjnych;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i wycena aktywów funduszy;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych funduszy;
 • współpraca z audytorem podczas prowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych;
 • współpraca z depozytariuszem, biurami maklerskimi i innymi kontrahentami funduszy;
 • sporządzanie raportów okresowych do KNF, NBP i na potrzeby uczestników;
 • przygotowywanie informacji na potrzeby TFI i akcjonariusza;
 • udział w projektach realizowanych przez spółkę.

Oczekujemy:

 • praktycznej znajomości zagadnień z zakresu księgowości funduszy inwestycyjnych;
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji finansowej;
 • znajomości funkcjonowania rynku kapitałowego i rozliczeń finansowych związanych z inwestycjami funduszy;
 • systematycznej pracy, samodzielności, łatwości przyswajania nowej wiedzy;
 • wyższego wykształcenia w dziedzinie finansów, bankowości lub pokrewnego;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację.

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport Plus, prywatna opieka medyczna, PPK, ubezpieczenie grupowe ).

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@pfrtfi.pl.

W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Księgowy Funduszy”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Informacja od pracodawcy/ administratora danych:

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane odpowiednio dłużej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl.

 

 

Scroll Up

Irregularity reporting form (anonymous)

Providing your personal data is not required

Complaint form