In PFR TFI, we apply “Corporate Governance Rules for Supervised Institutions”, adopted by resolution of the Polish Financial Supervision Authority of 22 July 2014 (“CGR”)

It is a set of rules determining the internal and external relationships of supervised institutions, including:

  • relationships with shareholders and clients,

  • organisation of the above relationships,

  • functioning of the internal supervision,

  • information policy,

  • operation of key systems and internal functions as well as statutory bodies and principles for their cooperation.

Jak wygląda wdrożenie ZŁK w PFR TFI?

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. states that as of 2015 it has been applying the “Corporate Governance Rules for Supervised Institutions” in the scope resulting from the character and type of activity conducted by PFR TFI S.A.

The description of the rules excluded from the application in PFR TFI S.A. together with the justification is presented below:

Rules excluded from the application in PFR TFI

Rule included in Article 8 section 4 – indicating the obligation to ensure shareholders the possibility of electronic active participation in meetings of the decision-making body.

Justification of the exclusion:

The derogation from the application of this rule results from the fact that PFR TFI has one shareholder.

Assessment of the CGR application in PFR TFI S.A. in 2016

In 2017, the General Shareholders Meeting and the Supervisory Board of PFR TFI S.A. assessed positively the application of the Rules in PFR TFI S.A. for 2016.

Assessment of the CGR application in PFR TFI S.A. in 2017

On 30 May 2018, the Supervisory Board of PFR TFI S.A. adopted a resolution on the assessment of the application by PFR TFI of the Rules in 2017.

The Supervisory Board of PFR TFI reviewed the functioning of the Rules in the Company and analysed the “Report on the adherence to the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions in PFR TFI S.A. for 2017”.

The Supervisory Board assessed positively the adherence to the Rules in PFR TFI in 2017 in the adopted scope of application.

On 29 June 2018, the General Shareholders Meeting also assessed positively the application of the Rules in PFR TFI in 2017.

Assessment of the CGR application in PFR TFI S.A. in 2017

On 30 May 2018, the Supervisory Board of PFR TFI S.A. adopted a resolution on the assessment of the application by PFR TFI of the Rules in 2017.

The Supervisory Board of PFR TFI reviewed the functioning of the Rules in the Company and analysed the “Report on the adherence to the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions in PFR TFI S.A. for 2017”.

The Supervisory Board assessed positively the adherence to the Rules in PFR TFI in 2017 in the adopted scope of application.

On 29 June 2018, the General Shareholders Meeting also assessed positively the application of the Rules in PFR TFI in 2017.

Assessment of the CGR application in PFR TFI S.A. in 2017

On 30 May 2018, the Supervisory Board of PFR TFI S.A. adopted a resolution on the assessment of the application by PFR TFI of the Rules in 2017.

The Supervisory Board of PFR TFI reviewed the functioning of the Rules in the Company and analysed the “Report on the adherence to the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions in PFR TFI S.A. for 2017”.

The Supervisory Board assessed positively the adherence to the Rules in PFR TFI in 2017 in the adopted scope of application.

On 29 June 2018, the General Shareholders Meeting also assessed positively the application of the Rules in PFR TFI in 2017.

Assessment of the CGR application in PFR TFI in 2018

On 7 June 2019, the Supervisory Board of PFR TFI S.A. adopted a resolution on the assessment of the application by PFR TFI of the Rules in 2018.

After the review of the functioning of the Rules in the Company and the analysis of the “Report on the adherence to the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions in PFR TFI S.A. for 2018”, the Supervisory Board assessed positively the adherence to the Rules in PFR TFI in 2018 in the adopted scope of application.

Assessment of the CGR application in PFR TFI S.A. in 2017

On 30 May 2018, the Supervisory Board of PFR TFI S.A. adopted a resolution on the assessment of the application by PFR TFI of the Rules in 2017.

The Supervisory Board of PFR TFI reviewed the functioning of the Rules in the Company and analysed the “Report on the adherence to the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions in PFR TFI S.A. for 2017”.

The Supervisory Board assessed positively the adherence to the Rules in PFR TFI in 2017 in the adopted scope of application.

On 29 June 2018, the General Shareholders Meeting also assessed positively the application of the Rules in PFR TFI in 2017.

Assessment of the CGR application in PFR TFI S.A. in 2016

In 2017, the General Shareholders Meeting and the Supervisory Board of PFR TFI S.A. assessed positively the application of the Rules in PFR TFI S.A. for 2016.

Downloads

Organizational chart

Policy of variable components remuneration

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania za rok 2021

Information policy

Information policy

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania za rok 2022

Terms of complaint handling

Terms of complaint handling

no alternative text available

W PFR TFI stosujemy zasady sformułowane w Kodeksie Etyki Grupy PFR

Kodeks Etyki przedstawia panujące w Grupie PFR zasady i podejście do etyki biznesowej. Opisuje on standardy naszego postępowania, to, jak się zachowujemy i jak zachowywać się chcemy.

Dokument jest drogowskazem w naszych kontaktach z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Kodeks Etyki wspiera nas we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych. Zależy nam, aby służył kształtowaniu profesjonalnych relacji z interesariuszami, które opierają się na: poszanowaniu prawa, staranności zawodowej, uczciwości, niezależności i życzliwości.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. 

Scroll Up

Irregularity reporting form (anonymous)

Providing your personal data is not required

Complaint form