Dokumenty funduszu PFR PPK SFIO

Nowe dokumenty – kluczowe informacje i zmiana metodologii obliczania współczynnika ryzyka

W związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2023 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (PRIIP) w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, dotychczas obowiązujące Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) zostały zastąpione nowymi Kluczowymi Informacjami (KID). Konsekwencją tej zmiany jest nowa metodologia obliczania współczynnika ryzyka subfunduszy PFR PPK SFIO.  W wyniku zastosowania nowej metodologii współczynnik ryzyka subfunduszy PFR PPK 2025, PFR PPK 2030, PFR PPK 2035, PFR PPK 2040 oraz subfunduszu PFR PPK 2065 obniżył się o jeden poziom z 3,4,5 odpowiednio,a dla pozostałych subfunduszy obniżył się o dwa poziomy z 5 na 3. Obniżenie współczynnika ryzyka jest wyłącznie rezultatem zmiany metodologii jego liczenia i nie skutkuje żadną zmianą rzeczywistego ryzyka, z jakim jest związane inwestowanie w subfundusze PFR PPK SFIO.

Historyczne scenariusze dotyczące wyników

Dobre Praktyki Informacyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, wdrożyliśmy Dobre Praktyki Informacyjne. Jest to inicjatywa w zakresie samoregulacji rynku funduszy inwestycyjnych zorganizowana przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz portal Analizy Online. Celem tej inicjatywy jest zwiększanie przejrzystości w dostępie do informacji o funduszach inwestycyjnych. W tym miejscu publikujemy dokumenty wymagane do spełnienia Dobrych Praktyk. 

Bilans przepływów funduszy

Bilans przepływów funduszy - 30.09.2021 r. (XLSX, 10 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.10.2021 r. (XLSX, 9 KB)   Bilans przepływów funduszy - 30.11.2021 r. (XLSX, 9 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.12.2021 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.01.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 28.02.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.03.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 29.04.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.05.2022 (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 30.06.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 29.07.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.08.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 30.09.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.10.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 30.11.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 30.12.2022 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.01.2023 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 28.02.2023 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.03.2023 r. (XLSX, 13 KB)   Bilans przepływów funduszy - 30.04. 2023 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.05. 2023 r. (XLSX, 14 KB)   Bilans przepływów funduszy - 30.06. 2023 r. (XLSX, 13 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.07.2023 r. (XLSX, 13 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31. 08. 2023 r. (XLSX, 13 KB)   Bilans przepływów funduszy - 30.09.2023 r. (XLSX, 13 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31.10.2023 r. (XLSX, 13 KB)   Bilans przepływów funduszy - 30.11.2023 r. (XLSX, 13 KB)   Bilans przepływów funduszy - 29.12.2023 r. (XLSX, 13 KB)   Bilans przepływów funduszy - 31. 01. 2024 r. (XLSX, 13 KB)  

Struktura aktywów funduszy

Struktura aktywów funduszy - 30.09.2021 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 29.10.2021 (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 30.11.2021 (XLSX, 12 KB)   Struktura aktywów funduszy - 30.12.2021 (XLSX, 16 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31.01.2022 r. (XLSX, 16 KB)   Struktura aktywów funduszy - 28.02.2022 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31.03.2022 r. (XLSX, 16 KB)   Struktura aktywów funduszy - 29.04.2022 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31. 05. 2022 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 30. 06. 2022 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 29. 07. 2022 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31.08.2022 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 30.09.2022 r. (XLSX, 19 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31.10.2022 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 30.11.2022 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 30.12.2022 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31.01.2023 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 28.02.2023 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31.03.2023 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 28. 04. 2023 r. (XLSX, 26 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31. 05. 2023 r. (XLSX, 26 KB)   Struktura aktywów funduszy - 30. 06. 2023 r. (XLSX, 30 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31.07.2023 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31.08.2023 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 29. 09. 2023 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31. 10. 2023 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31. 11. 2023 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 29. 12. 2023 r. (XLSX, 17 KB)   Struktura aktywów funduszy - 31, 01. 2024 r. (XLSX, 17 KB)  
Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji