Dokumenty funduszu PFR PPK SFIO

Nowe dokumenty – kluczowe informacje i zmiana metodologii obliczania współczynnika ryzyka

W związku z wdrożeniem od 1 stycznia 2023 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (PRIIP) w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, dotychczas obowiązujące Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) zostały zastąpione nowymi Kluczowymi Informacjami (KID). Konsekwencją tej zmiany jest nowa metodologia obliczania współczynnika ryzyka subfunduszy PFR PPK SFIO.  W wyniku zastosowania nowej metodologii współczynnik ryzyka subfunduszy PFR PPK 2025, PFR PPK 2030, PFR PPK 2035, PFR PPK 2040 oraz subfunduszu PFR PPK 2065 obniżył się o jeden poziom z 3,4,5 odpowiednio,a dla pozostałych subfunduszy obniżył się o dwa poziomy z 5 na 3. Obniżenie współczynnika ryzyka jest wyłącznie rezultatem zmiany metodologii jego liczenia i nie skutkuje żadną zmianą rzeczywistego ryzyka, z jakim jest związane inwestowanie w subfundusze PFR PPK SFIO.

Historyczne scenariusze dotyczące wyników

Dobre Praktyki Informacyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, wdrożyliśmy Dobre Praktyki Informacyjne. Jest to inicjatywa w zakresie samoregulacji rynku funduszy inwestycyjnych zorganizowana przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz portal Analizy Online. Celem tej inicjatywy jest zwiększanie przejrzystości w dostępie do informacji o funduszach inwestycyjnych. W tym miejscu publikujemy dokumenty wymagane do spełnienia Dobrych Praktyk. 

Bilans przepływów funduszy

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji