BPS EMERYTURA 2025

WYBRANY OKRES

1M
3M
6M
12M
36M
60M
YTD
Wartość jednostki
 
Wartość jednostki
 
Stopa zwrotu
 
STOPA ZWROTU
CENA JEDNOSTKI
HERE MUST BE CHART

WYCENY FUNDUSZU

Data
1D
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Wycena [PLN]

OGŁOSZENIA FUNDUSZU

 
14 listopada 2022
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA WEWNĘTRZNEGO SUBFUNDUSZY ZDEFINIOWANEJ DATY WYDZIELONYCH W RAMACH PFR PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z SUBFUNDUSZAMI ZDEFINIOWANEJ DATY WYDZIELONYMI W RAMACH BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 R. (PDF, 218 KB)
 
14 listopada 2022
ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZAMIARZE POŁĄCZENIA WEWNĘTRZNEGO SUBFUNDUSZY - STATUT PFR PPK SFIO (PDF, 765 KB)
 
21 września 2022
POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2022 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU (PDF, 13 MB)
 
21 września 2022
SPRAWOZDANIE ROCZNE ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU (PDF, 23 MB)
 
21 września 2022
POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU (PDF, 14 MB)
 
21 września 2022
POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU (PDF, 14 MB)
 
21 września 2022
SPRAWOZDANIE ROCZNE ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO BPS EMERYTURA BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 R. (PDF, 15 MB)
 
21 września 2022
POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU (PDF, 13 MB)
 
21 września 2022
POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU (PDF, 11 MB)
 
16 września 2022
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS EMERYTURA PPK SFIO (PDF, 332 KB)
 
16 września 2022
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU BPS EMERYTURA PPK SFIO (PDF, 213 KB)

INFORMACJE

Typ funduszu
Zdefiniowanej daty
Benchmark
Brak
Opłata za zarządzanie
0%
Opłata za zmianę
0,0%
Ryzyko
             

DLA KOGO

Subfundusz przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach: 1963 - 1967. Swoje środki do subfunduszu mogą przenieść również osoby w innym wieku, które oceniają politykę inwestycyjną oraz poziom ryzyka subfunduszu jako lepiej dostosowane do swoich potrzeb.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji