PFR PPK 2040

WYBRANY OKRES

1M
3M
6M
12M
36M
60M
YTD
Wartość jednostki
 
Wartość jednostki
 
Stopa zwrotu
 
STOPA ZWROTU
CENA JEDNOSTKI
HERE MUST BE CHART

WYCENY FUNDUSZU

Data
1D
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Wycena [PLN]

OGŁOSZENIA FUNDUSZU

 
12 sierpnia 2021
RAPORT PÓŁROCZNY PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 ROKU DO DNIA 30.06.2021 ROKU (PDF, 11 MB)
 
01 lipca 2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 LIPCA 2021 R. (PDF, 528 KB)
 
24 czerwca 2021
INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KORZYSTANIA Z APLIKACJI IAT FI (PDF, 79 KB)
 
28 maja 2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 28 MAJA 2021 R. (PDF, 418 KB)
 
29 kwietnia 2021
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PFR PPK SFIO ZA ROK 2020 (PDF, 11 MB)
 
09 marca 2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 9 MARCA 2021 R. (PDF, 144 KB)
 
15 grudnia 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 R. (PDF, 221 KB)
 
15 grudnia 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINU PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 R. (PDF, 123 KB)
 
15 grudnia 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 R. (PDF, 706 KB)
 
30 września 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R. (PDF, 158 KB)
 
14 sierpnia 2020
RAPORT PÓŁROCZNY PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 ROKU DO DNIA 30.06.2020 ROKU (PDF, 10 MB)
 
18 czerwca 2020
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PFR PPK SFIO ZA ROK 2019 (PDF, 13 MB)
 
29 maja 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2020 R. (PDF, 1 MB)
 
13 stycznia 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2020 R. (PDF, 214 KB)

INFORMACJE

Typ funduszu
Zdefiniowanej daty
Benchmark
Brak
Opłata za zarządzanie
0,43%
Opłata za zmianę
0,0%
Ryzyko
             

DLA KOGO

Subfundusz przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 1978-1982. Swoje środki do subfunduszu PFR PPK 2025 mogą przenieść również osoby w innym wieku, które oceniają politykę inwestycyjną subfunduszu jako lepiej dostosowaną do ich potrzeb.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Polityka inwestycyjna funduszu jest zmienna w czasie i zakłada stopniowe zwiększanie bezpieczeństwa inwestycyjnego Uczestników wraz ze zbliżaniem się do zdefiniowanej daty, czyli momentu wypłaty środków. W związku z tym w czasie zmieniać się będzie proporcja instrumentów dłużnych i udziałowych w portfelu funduszu. Do końca 2029 roku część udziałowa może stanowić od 40% do 70% wartości aktywów subfunduszu a część dłużna od 30% do 60 % wartości aktywów subfunduszu. Z upływem czasu udział instrumentów dłużnych w aktywach subfunduszu będzie wzrastał. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej PFR PPK 2040 znajduje się w Art. 53 Statutu PFR PPK SFIO.

STRUKTURA AKTYWÓW

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji