PFR PPK 2055

WYBRANY OKRES

1M
3M
6M
12M
36M
60M
YTD
Wartość jednostki
 
Wartość jednostki
 
Stopa zwrotu
 
STOPA ZWROTU
CENA JEDNOSTKI
HERE MUST BE CHART

WYCENY FUNDUSZU

Data
1D
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Wycena [PLN]

OGŁOSZENIA FUNDUSZU

 
04 lipca 2024
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 4 LIPCA 2024 R. (PDF, 142 KB)
 
17 maja 2024
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 17 MAJA 2024 R. (PDF, 236 KB)
 
26 kwietnia 2024
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO WRAZ Z ROCZNYMI SPRAWOZDANIAMI JEDNOSTKOWYMI SUBFUNDUSZY WCHODZĄCYMI W JEGO SKŁAD ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU (PDF, 13 MB)
 
26 kwietnia 2024
SPRAWOZDANIE ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU (PDF, 1 MB)
 
29 września 2023
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 R. (PDF, 263 KB)
 
29 września 2023
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 R. (PDF, 173 KB)
 
25 sierpnia 2023
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2023 R. (PDF, 12 MB)
 
29 czerwca 2023
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2023 R. (PDF, 136 KB)
 
31 maja 2023
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2023 R. (PDF, 208 KB)
 
27 kwietnia 2023
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO WRAZ Z ROCZNYMI SPRAWOZDANIAMI JEDNOSTKOWYMI SUBFUNDUSZY WCHODZĄCYMI W JEGO SKŁAD ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU (PDF, 17 MB)
 
27 kwietnia 2023
SPRAWOZDANIE ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU (PDF, 886 KB)
 
17 stycznia 2023
SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 15 GRUDNIA 2022 R. (PDF, 6 MB)
 
23 listopada 2022
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2022 R. (PDF, 211 KB)
 
14 listopada 2022
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA WEWNĘTRZNEGO SUBFUNDUSZY ZDEFINIOWANEJ DATY WYDZIELONYCH W RAMACH PFR PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z SUBFUNDUSZAMI ZDEFINIOWANEJ DATY WYDZIELONYMI W RAMACH BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 R. (PDF, 218 KB)
 
06 września 2022
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2022 R. (PDF, 157 KB)
 
24 sierpnia 2022
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 R. (PDF, 11 MB)
 
01 lipca 2022
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 LIPCA 2022 R. (PDF, 142 KB)
 
31 maja 2022
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2022 R. (PDF, 756 KB)
 
27 kwietnia 2022
SPRAWOZDANIE ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU (PDF, 827 KB)
 
27 kwietnia 2022
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R. (PDF, 14 MB)
 
12 kwietnia 2022
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 R. (PDF, 159 KB)
 
12 sierpnia 2021
RAPORT PÓŁROCZNY PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 ROKU DO DNIA 30.06.2021 ROKU (PDF, 11 MB)
 
01 lipca 2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 LIPCA 2021 R. (PDF, 528 KB)
 
24 czerwca 2021
INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KORZYSTANIA Z APLIKACJI IAT FI (PDF, 79 KB)
 
28 maja 2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 28 MAJA 2021 R. (PDF, 418 KB)
 
29 kwietnia 2021
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PFR PPK SFIO ZA ROK 2020 (PDF, 11 MB)
 
28 kwietnia 2021
SPRAWOZDANIE ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU (PDF, 816 KB)
 
09 marca 2021
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 9 MARCA 2021 R. (PDF, 144 KB)
 
15 grudnia 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 R. (PDF, 221 KB)
 
15 grudnia 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINU PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 R. (PDF, 123 KB)
 
15 grudnia 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 R. (PDF, 706 KB)
 
30 września 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R. (PDF, 158 KB)
 
14 sierpnia 2020
RAPORT PÓŁROCZNY PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 ROKU DO DNIA 30.06.2020 ROKU (PDF, 10 MB)
 
18 czerwca 2020
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PFR PPK SFIO ZA ROK 2019 (PDF, 13 MB)
 
29 maja 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2020 R. (PDF, 1 MB)
 
24 kwietnia 2020
SPRAWOZDANIE ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD 18 KWIETNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU (PDF, 5 MB)
 
13 stycznia 2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2020 R. (PDF, 214 KB)

INFORMACJE

Typ funduszu
Zdefiniowanej daty
Benchmark
Brak
Opłata za zarządzanie
0,45%
Opłata za zmianę
0,0%
Ryzyko
             

DLA KOGO

Subfundusz przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 1993-1997. Swoje środki do subfunduszu PFR PPK 2055 mogą przenieść również osoby w innym wieku, które oceniają politykę inwestycyjną subfunduszu jako lepiej dostosowaną do ich potrzeb.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Polityka inwestycyjna funduszu jest zmienna w czasie i zakłada stopniowe zwiększanie bezpieczeństwa inwestycyjnego Uczestników wraz ze zbliżaniem się do zdefiniowanej daty, czyli momentu wypłaty środków. W związku z tym w czasie zmieniać się będzie proporcja instrumentów dłużnych i udziałowych w portfelu funduszu. Do końca 2034 roku część udziałowa może stanowić od 60% do 80% wartości aktywów subfunduszu a część dłużna od 20% do 40 % wartości aktywów subfunduszu. Z upływem czasu udział instrumentów dłużnych w aktywach subfunduszu będzie wzrastał. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej PFR PPK 2055 znajduje się w Art. 68 Statutu PFR PPK SFIO.

STRUKTURA AKTYWÓW

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji