Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN

Czym jest fundusz?

Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 (FEZ 2) wspiera ekspansję inwestycyjną polskich firm na rynki zagraniczne poprzez nabywanie i obejmowanie akcji i udziałów spółek projektowych lub poprzez obejmowanie dłużnych instrumentów finansowych lub udzielanie pożyczek i gwarancji spółkom projektowym.

Kto może korzystać z finansowania funduszu?

FEZ 2 kieruje ofertę do polskich firm z powodzeniem działających w kraju, dla których – czy to ze względu na konkurencję, nasycenie rynku czy niszowy produkt, rodzimy rynek stał się za mały i planują ekspansję na kolejne zagraniczne rynki. Z oferty funduszu mogą skorzystać polskie przedsiębiorstwa, które mają sprawdzony model biznesowy oraz plan kapitałowej ekspansji zagranicznej.

Jakie projekty realizuje fundusz?

FEZ 2 może być partnerem finansowym przy przejęciu już istniejącej zagranicznej spółki, utworzeniu nowej spółki zależnej i jej organicznym rozwoju lub w finansowaniu kolejnego etapu ekspansji. Finansowane projekty mogą dotyczyć zarówno zagranicznych akwizycji, jak i budowy własnego zaplecza produkcyjnego lub dystrybucyjnego poza granicami Polski.

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

no alternative text available

JAK TWOJA SPÓŁKA MOŻE SKORZYSTAĆ Z FINANSOWANIA PRZEZ FEZ 2?

Podstawą do nawiązania współpracy jest przedstawienie koncepcji zagranicznej inwestycji. Kiedy poznamy najważniejsze założenia, a także Twoją polską firmę, jej doświadczenie, wyniki finansowe, ludzi, którzy ją stworzyli i którzy nią kierują, a także planowane do osiągniecia cele, będziemy mogli podjąć decyzję o udziale w projekcie.

Wiemy, że każdy pomysł jest wyjątkowy, dlatego nie używamy formularzy. Możesz skontaktować się z nami w dowolny sposób.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwości współpracy, znajdziesz je poniżej:

  • w zakładce O funduszu znajdziesz szczegółowe informacje, m.in. zasady działania, korzyści ze współpracy, a także opis procesu inwestycyjnego;
  • w zakładce Zrealizowane inwestycje poznasz przykłady firm, z którymi współinwestowaliśmy na rynkach zagranicznych;  
  • aby skontaktować się z nami, przejdź do zakładki Kontakt i wybierz najbardziej dogodną dla siebie formę kontaktu;
  • zachęcamy także do odwiedzenia Centrum wiedzy o ekspansji, gdzie prezentujemy komentarze, analizy oraz materiały informacyjne dotyczące ekspansji zagranicznej.

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie Funduszem
no alternative text available
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

1728

Skrócona nazwa funduszu

FEZ 2

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji