Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN

Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) wspiera ekspansję inwestycyjną polskich firm na rynki zagraniczne, współinwestując ich zagraniczne projekty i spółki zależne. Fundusz oferuje wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne. Umowa inwestycyjna zawierana jest zazwyczaj na okres do 10 lat.

Kto może korzystać z finansowania funduszu?

FEZ kieruje ofertę do polskich firm z powodzeniem działających w kraju, dla których – czy to ze względu na konkurencję, nasycenie rynku czy niszowy produkt, rodzimy rynek stał się za mały i planują ekspansję na kolejne zagraniczne rynki. Z oferty funduszu mogą skorzystać polskie przedsiębiorstwa, które mają sprawdzony model biznesowy oraz plan kapitałowej ekspansji zagranicznej.

Jakie projekty realizuje fundusz?

Fundusz może być partnerem finansowym przy  przejęciu już istniejącej zagranicznej spółki, utworzeniu nowej spółki zależnej i jej organicznym rozwoju lub w finansowaniu kolejnego etapu ekspansji. Finansowane projekty mogą dotyczyć zarówno zagranicznych akwizycji jak i budowy własnego zaplecza produkcyjnego lub dystrybucyjnego poza granicami kraju.

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

No alt text available for image

Celem funduszu jest współpraca z polską firmą i wspólna inwestycja w firmę zagraniczną. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi na rynkach międzynarodowych.

Piotr Kuba, Członek Zarządu ds. Inwestycyjnych

Jak wygląda finansowanie w Funduszu Ekspansji Zagranicznej?

Fundusz zawiera umowę inwestycyjną z polską spółką przygotowującą projekt ekspansji zagranicznej. Udział Polskiego Partnera jest koniecznym warunkiem pozyskania finansowania z funduszu. Udział Polskiego Partnera zawsze będzie większy niż udział funduszu. Jeżeli w finansowaniu projektu ma także uczestniczyć miejscowy partner, jego kompetencje i spodziewany wkład w projekt będą również przedmiotem oceny. W finansowaniu – zwłaszcza większych projektów – naturalny jest udział banków, choć nie jest obowiązkowy.

No alt text available for image

Obszar działania i wymogi prawne

Fundusz podąża za polskimi firmami tam, gdzie widzą one szansę na stworzenie dochodowego biznesu. Poza wyjątkami wskazanymi w strategii inwestycyjnej fundusz nie ma ograniczeń sektorowych ani geograficznych. W swojej działalności FEZ uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju w związku z czym sektorami, w które fundusz nie inwestuje, jest produkcja tytoniu, alkoholu i broni.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Fundusz zawsze jest inwestorem mniejszościowym, dlatego jego zaangażowanie w inwestycję nie może przekroczyć 50% wartości projektu.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej w skrócie

No alt text available for image

PODZIAŁ RYZYKA MIĘDZY SPÓŁKĘ I FUNDUSZ 

No alt text available for image

FINANSOWANIE DLA RÓŻNORODNYCH PROJEKTÓW

No alt text available for image

WARUNKI WSPÓŁFINANSOWANIA

No alt text available for image

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

PODZIAŁ RYZYKA MIĘDZY SPÓŁKĘ I FUNDUSZ

Fundusz ponosi ryzyko zagranicznej inwestycji w proporcji do swoich udziałów lub zaangażowania dłużnego - dzieli ryzyko biznesowe i kredytowe zagranicznej ekspansji z polską spółką. FEZ nie oczekuje bezpośredniego regresu do bilansu partnera w Polsce lub zabezpieczenia na polskich aktywach. FEZ jest inwestorem długoterminowym - umowa inwestycyjna zawierana jest zwykle na okres od 5 do 10 lat.

WARUNKI WSPÓŁFINANSOWANIA

Fundusz oferuje finansowanie w dwóch formach: pożyczki - zabezpieczonej aktywami projektu zagranicznego lub niezabezpieczonej, podporządkowanej, konwertowanej (mezzanine (finansowanie hybrydowe) / structured equity (instrumenty strukturyzowane) lub objęcia akcji bądź udziałów z możliwością ich odkupienia przez polskiego partnera po wartości rynkowej lub na innych z góry określonych zasadach.

FINANSOWANIE RÓŻNORODNYCH PROJEKTÓW

Typowa inwestycja funduszu zawiera się w przedziale 5 mln – 12,5 mln euro. Również w przypadku mniejszych projektów dopasujemy warunki finansowania do potrzeb konkretnej inwestycji. Fundusz nie ma ograniczeń sektorowych ani geograficznych.

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera polskie firmy w ich międzynarodowej ekspansji kapitałowej, związanej z przejęciami przedsiębiorstw zagranicznych, czy budową zupełnie nowych fabryk i zakładów.

Dlaczego FEZ współfinansuje inwestycje polskich firm za granicą?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają bardzo istotną rolę w budowaniu globalnych łańcuchów wartości. Korzystnie wpływają również na gospodarkę – zarówno kraju przyjmującego, jak i kraju, z którego pochodzi inwestor.

Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych wymaga zaangażowania wielu podmiotów, dlatego ważnym ogniwem wspierającym ich rozwój, są instytucje promujące inwestycje zagraniczne. Przykładem takiej instytucji jest właśnie Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Niezależnie od tego, czy polski partner wychodzi na rynek międzynarodowy z pierwszą inwestycją, czy też chce zwiększyć swoje zaangażowanie lub rozszerzyć zasięg geograficzny ekspansji, fundusz wspiera polskich partnerów, dostarczając kapitału, który pozwala rozwijać ich międzynarodowe projekty, zwiększając tym samym wartość polskich firm.

Udział funduszu w inwestycjach zagranicznych przesuwa granicę możliwości dla polskich firm, pozwala im pozyskać finansowanie na duże i odważne przedsięwzięcia, które inaczej trudno byłoby zrealizować.

no alternative text available

JAK TWOJA SPÓŁKA MOŻE SKORZYSTAĆ Z FINANSOWANIA PRZEZ FEZ?

Podstawą do nawiązania współpracy jest przedstawienie koncepcji zagranicznej inwestycji. Kiedy poznamy najważniejsze założenia, a także Twoją polską firmę, jej doświadczenie, wyniki finansowe, ludzi, którzy ją stworzyli i którzy nią kierują, a także planowane do osiągniecia cele, będziemy mogli podjąć decyzję o udziale w projekcie.

Wiemy, że każdy pomysł jest wyjątkowy, dlatego nie używamy formularzy. Możesz skontaktować się z nami w dowolny sposób.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwości współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, znajdziesz je poniżej:

  • w zakładce O funduszu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące funduszu, m.in. zasady działania, korzyści ze współpracy, a także opis procesu inwestycyjnego;
  • w zakładce Zrealizowane inwestycje poznasz przykłady firm, z którymi fundusz współinwestował na rynkach zagranicznych;  
  • aby skontaktować się z nami, przejdź do zakładki Kontakt i wybierz najbardziej dogodną dla siebie formę kontaktu;
  • zachęcamy także do odwiedzenia Centrum wiedzy o ekspansji, gdzie prezentujemy komentarze, analizy oraz materiały informacyjne dotyczące ekspansji zagranicznej.

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

 

Zarządzanie Funduszem
no alternative text available
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

1162

Skrócona nazwa funduszu

FEZ

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji