Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy FIZAN

Czym jest Fundusz?

Fundusz działa na rzecz dużych spółek z sektorów strategicznych dla polskiej gospodarki. Angażuje się przede wszystkim w projekty mające na celu stworzenie nowych aktywów infrastrukturalnych lub zmodernizowanie już istniejących.

Inwestycja w infrastrukturę jest długoterminowa i kapitałochłonna. Nasz fundusz pomaga rozłożyć jej ciężar oraz ryzyko, aby beneficjenci mogli realizować swoją podstawową działalność operacyjną.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Duże spółki z sektorów strategicznych dla polskiej gospodarki
 • Sektory: logistyka, telekomunikacja, energetyka, wydobywczy

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Dbamy, aby przedsiębiorstwa kluczowe dla naszej gospodarki mogły rozwijać się w nowoczesny sposób i nie ustępowały miejsca konkurentom z rynków zagranicznych.

2  

Wypełniając misję, wspieramy rozwój polskiego przemysłu poprzez unowocześnianie infrastruktury.

3  

Inwestujemy w projekty oparte na sprawdzonych technologiach i modelach biznesowych o długoterminowej stopie zwrotu, wysokich barierach wejścia i odporności na cykle ekonomiczne.

Działamy poprzez finansowanie kapitałowe spółek celowych, które realizują inwestycje infrastrukturalne. Jest to finansowanie w tzw. formule projektowej (project finance).

Obszar działania

Udzielamy finansowania w sektorach strategicznych:

 • energetycznym,
 • transportu i logistyki,
 • ropy i gazu,
 • telekomunikacji.

Przewidujemy także finansowanie w obszarze kapitałochłonnych projektów przemysłowych.

Współfinansujemy inwestycje głównie na terytorium Polski. Możemy także zaangażować się w takie projekty, jak fragmenty transgranicznych sieci przesyłowych.

No alt text available for image

Projekty infrastrukturalne są długoterminowe i kapitałochłonneFundusz może się zaangażować w taki projekt w perspektywie do 20 lat.

 

Czas finansowania upływa od momentu podjęcia zobowiązania inwestycyjnego do pełnego zwrotu kapitału i nie może być on dłuższy niż czas istnienia funduszu.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

W przypadku inwestycji kapitałowych Fundusz obejmuje znaczące, ale mniejszościowe udziały w kapitałach spółek.

Jego udział z założenia powinien kształtować się na poziomie od 20 do 50%.

no alternative text available

Najważniejsze korzyści

Do najważniejszych korzyści należą:

 • pozyskanie stabilnego i profesjonalnego partnera,
 • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia Funduszu,
 • możliwość elastycznego wyboru formy inwestycji, z preferencją dla finansowania dłużnego
 • długi horyzont współpracy,
 • jasne i zrozumiałe zasady.

Co zrobić, żeby otrzymać finansowanie?

Działamy poprzez finansowanie kapitałowe spółek celowych, które realizują inwestycje infrastrukturalne.

Jest to finansowanie w tzw. formule projektowej (project finance). W ramach funduszu istnieje kilka sposobów finansowania:

 • obejmowanie akcji lub udziałów spółek kapitałowych,
 • obejmowanie obligacji
 • nabywanie wierzytelności
 • udzielanie finansowania podporządkowanego i mezzanine
 • udzielanie finansowania hybrydowego łączącego cechy finansowania kapitałowego i dłużnego, np. obligacje zamienne na akcje,

przy czym co do zasady Fundusz inwestuje poprzez jedną wybraną klasę finansowania.

Portfelem inwestycyjnym Funduszu zarządza PFR S.A. Decyzja o zaangażowaniu Funduszu jest poprzedzona negocjacjami. 

Zarządzanie Funduszem
no alternative text available
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1167

Skrócona nazwa funduszu

FII-K FIZAN

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji