PFR Inwestycje FIZ

Czym jest Fundusz?

Fundusz jest przeznaczony dla spółek z różnych sektorów gospodarki działających na rynku polskim.

Angażuje się w już działające przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiednie doświadczenie w swojej branży, a stosowany przez nie model biznesowy i technologie sprawdziły się w dotychczasowych działaniach rynkowych.

Fundusz szczególnie interesuje się tymi podmiotami, którym już udało się zdobyć znaczącą pozycję rynkową w swojej branży lub posiadają znaczny potencjał wzrostu. Fundusz finansuje także inwestycje infrastrukturalne.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Spółki działające na rynku polskim
 • Przedsiębiorstwa z doświadczeniem w branży

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Znacząca poprawa sytuacji przedsiębiorstw poprzez: udoskonalanie produktów, poprawę efektywności operacyjnej oraz wzrost realizowany w sposób organiczny lub w procesach przejęć innych podmiotów.

2  

Rozwój przedsiębiorstw kluczowych dla naszej gospodarki, aby nie ustępowały miejsca konkurentom z rynków zagranicznych.

3  

Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów infrastrukturalnych.

W ramach funduszu istnieją trzy sposoby finansowania:

 • obejmowanie nowych lub nabywanie już istniejących akcji lub udziałów spółek kapitałowych,
 • obejmowanie obligacji, w tym w szczególności obligacji zamiennych na akcje,
 • udzielanie pożyczek.

Obszar działania

Fundusz udziela finansowania przedsiębiorstwom w różnych sektorach gospodarki, m.in. w sektorach strategicznych – takich, jak: energetyka, transport i logistyka, ropa i gaz, telekomunikacja, przemysł.

Fundusz koncentruje się na przedsiębiorstwach, które:

 • mają swoją siedzibę w Polsce lub
 • zasadniczą część przychodów czerpią z krajowego rynku lub
 • w inny sposób są powiązane z polską gospodarką.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwo stanowiło istotny element funkcjonowania całej branży w Polsce, regionie lub na świecie – ze względu na pozycję rynkową lub potencjał rozwoju.

No alt text available for image

Fundusz jest inwestorem średnio- oraz długoterminowym. Zaangażowanie kapitału może sięgać do 25 lat liczonych od chwili podjęcia zobowiązania inwestycyjnego do pełnego zwrotu kapitału, szczególnie w przypadku inwestycji infrastrukturalnych.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Spółka, w którą inwestuje Fundusz, zawsze zachowuje większościowy udział.

no alternative text available

Ważne informacje

Środki z funduszu mają pomóc spółkom w:

 • poprawie efektywności,
 • wzroście innowacyjności,
 • zwiększeniu zdolności do wdrażania nowych technologii,
 • przygotowaniu do wdrażania nowoczesnych produktów,
 • rozbudowie infrastruktury.

Jakie są ważne aspekty funkcjonowania Funduszu?

Do dodatkowych najważniejszych korzyści należą:

 • pozyskanie stabilnego i profesjonalnego partnera,
 • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia Funduszu,
 • możliwość elastycznego wyboru formy inwestycji,
 • długi horyzont współpracy,
 • jasne i zrozumiałe zasady.
Zarządzanie Funduszem
no alternative text available
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

1579

Skrócona nazwa funduszu

PFR Inwestycje FIZ

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji