PFR NFOŚIGW FIZAN

Czym jest fundusz?

Fundusz wspiera rozwój rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych w działalności produkcyjnej, usługowej oraz badawczo-rozwojowej.

Jakie cele realizuje fundusz?

Celem inwestycyjnym funduszu jest bezpośrednie i pośrednie dokonywanie lokat w spółki oraz udzielanie finansowania dłużnego na rozwój w Polsce przemysłu dla rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych w zakresie zrównoważonej mobilności i energii, w tym:

  • instalacji przemysłowych nastawionych na produkcję urządzeń służących budowie zeroemisyjnych środków transportu (pojazdy zasilane energią elektryczną, wodorem lub innymi paliwami z OZE),
  • instalacji przemysłowych nastawionych na produkcję części dla tych pojazdów,
  • instalacji przemysłowych oraz innowacyjnych rozwiązań nastawionych na produkcję zeroemisyjnych źródeł energii (np. OZE) i urządzeń do magazynowania energii (np. baterie) oraz części dla ww. produktów,
  • procesów badawczych i innowacyjnych, transferu technologii i współpracy między przedsiębiorstwami koncentrujących się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmiany klimatu

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Zarządzanie Funduszem
no alternative text available
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1724

Skrócona nazwa funduszu

PFR NFOŚiGW

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji