FIZAN Spółek ARP w likwidacji

Czym jest Fundusz?

Fundusz jest przeznaczony przede wszystkim dla spółek z Grupy ARP.

FIZAN Spółek ARP pozwala spółkom:

  • zwiększyć możliwości dostępu do szerszej palety instrumentów finansowych oraz
  • zoptymalizować realizowane procesy restrukturyzacyjne i rozwojowe,

Dzięki wsparciu funduszu osiągalny jest wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Efektywne zarządzanie spółkami.

2  

Wsparcie merytoryczne i finansowe w procesie restrukturyzacji i rozwoju.

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Fundusz może finansować działalność spółek poprzez

  • obejmowanie nowych lub nabywanie już istniejących akcji lub udziałów spółek kapitałowych,
  • obejmowanie obligacji,
  • udzielanie pożyczek.

Obszar działania

Spółki z grupy ARP.

Jakie są ważne aspekty funkcjonowania Funduszu?

Portfelem inwestycyjnym Funduszu zarządza PFR TFI S.A.

Zarządzanie Funduszem
no alternative text available
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

1136

Skrócona nazwa funduszu

FIZAN Spółek ARP

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji