Duże spółki ze strategicznych branż

Fundusze na wsparcie dużych inwestycji spółek strategicznych w polskiej gospodarce

Naszą rolą – jako Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych – jest wspieranie rozwoju gospodarczego w skali kraju. Wymaga to spojrzenia z różnych perspektyw – strategicznej oraz lokalnej. Perspektywa strategiczna obejmuje duże spółki, które mają kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Są to podmioty z branż: energetycznej, telekomunikacyjnej, wydobywczej czy logistycznej.

 

Inwestycja w modernizację lub rozbudowę infrastruktury wymaga wiele czasu i kapitału. Jednocześnie jest dla tych spółek warunkiem koniecznym sprawnego funkcjonowania. Dlatego stworzyliśmy fundusze zamknięte aktywów niepublicznych, które pozwalają nam współfinansować te inwestycje w perspektywie do 20 lat. 

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN

Fundusz jest przeznaczony głównie dla spółek z sektora przemysłowego działających na rynku polskim. Beneficjentami są przedsiębiorstwa z doświadczeniem w swojej branży i sprawdzonym modelem biznesowym. Na szczególnie zainteresowanie mogą liczyć podmioty, którym udało się zdobyć znaczącą pozycję rynkową w branży lub które wykazują znaczny potencjał wzrostu.

Szczegóły o FIPP FIZAN
Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy FIZAN

Środki z funduszu mają współfinansować rozwój przedsiębiorstw zapewniając im odpowiednią infrastrukturę do działania. Inwestycja w infrastrukturę jest długoterminowa i kapitałochłonna. Fundusz pomaga rozłożyć jej ciężar oraz ryzyko, aby beneficjenci mogli realizować swoją podstawową działalność operacyjną.

Informacje o FII-K FIZAN
Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużny FIZAN

Dzięki współfinansowaniu beneficjent rozkłada ciężar finansowy oraz ryzyko na dodatkowy podmiot, zachowując większościowy udział w spółce celowej. Pozyskane środki pozwolą rozbudować nowoczesną infrastrukturę – bazę wspierającą podstawową działalność spółki.

Więcej na temat FII-D FIZAN
PFR Inwestycje FIZ

Fundusz udziela finansowania przedsiębiorstwom w różnych sektorach gospodarki, m.in. w sektorach strategicznych: energetyka, transport i logistyka, ropa i gaz, telekomunikacja czy przemysł.

Więcej o PFR Inwestycje

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie!