Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN

Czym jest fundusz?

Fundusz działa na rzecz dużych spółek z sektorów strategicznych dla polskiej gospodarki. Angażuje się przede wszystkim w projekty mające na celu stworzenie nowych aktywów infrastrukturalnych lub zmodernizowanie już istniejących.

Inwestycja w infrastrukturę jest długoterminowa i kapitałochłonna. Nasz fundusz pomaga rozłożyć jej ciężar oraz ryzyko, aby beneficjenci mogli realizować swoją podstawową działalność operacyjną.

Kto może skorzystać z funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Duże spółki z sektorów strategicznych dla polskiej gospodarki
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Sektory: logistyka, telekomunikacja, energetyka, wydobywczy
Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy w skrócie
Termin naboru
Forma naboru

kontakt bezpośredni z PFR TFI

Branża
Forma inwestycji

finansowanie kapitałowe w tzw. formule projektowej - project finance

Dla kogo
Dla kogo

spółki celowe, które realizują inwestycje infrastrukturalne

Kwota wsparcia
Kwota wsparcia

50-440 mln zł

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
 1. Dbamy, aby przedsiębiorstwa kluczowe dla naszej gospodarki mogły rozwijać się w nowoczesny sposób i nie ustępowały miejsca konkurentom z rynków zagranicznych.
 2. Wypełniając misję, wspieramy rozwój polskiego przemysłu poprzez unowocześnianie infrastruktury.
 3. Inwestujemy w projekty oparte na sprawdzonych technologiach i modelach biznesowych o długoterminowej stopie zwrotu, wysokich barierach wejścia i odporności na cykle ekonomiczne.
Formy finansowania

Działamy poprzez finansowanie kapitałowe spółek celowych, które realizują inwestycje infrastrukturalne. Jest to finansowanie w tzw. formule projektowej (project finance).

Obszar działania

Udzielamy finansowania w sektorach strategicznych:

 • energetycznym,
 • transportu i logistyki,
 • ropy i gazu,
 • telekomunikacji.

Przewidujemy także finansowanie w obszarze kapitałochłonnych projektów przemysłowych.

Współfinansujemy inwestycje głównie na terytorium Polski. Możemy także zaangażować się w takie projekty, jak fragmenty transgranicznych sieci przesyłowych.

Czas realizacji

Projekty infrastrukturalne są długoterminowe i kapitałochłonne. Fundusz może się zaangażować w taki projekt w perspektywie do 20 lat.

Czas finansowania upływa od momentu podjęcia zobowiązania inwestycyjnego do pełnego zwrotu kapitału i nie może być on dłuższy niż czas istnienia funduszu.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

W przypadku inwestycji kapitałowych Fundusz obejmuje znaczące, ale mniejszościowe udziały w kapitałach spółek.

Jego udział z założenia powinien kształtować się na poziomie od 20 do 50%.

Najważniejsze korzyści

Do najważniejszych korzyści należą:

 • pozyskanie stabilnego i profesjonalnego partnera,
 • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia Funduszu,
 • możliwość elastycznego wyboru formy inwestycji, z preferencją dla finansowania dłużnego
 • długi horyzont współpracy,
 • jasne i zrozumiałe zasady.
Co zrobić, żeby otrzymać finansowanie?

Działamy poprzez finansowanie kapitałowe spółek celowych, które realizują inwestycje infrastrukturalne.

Jest to finansowanie w tzw. formule projektowej (project finance). W ramach funduszu istnieje kilka sposobów finansowania:

 • obejmowanie akcji lub udziałów spółek kapitałowych,
 • obejmowanie obligacji
 • nabywanie wierzytelności
 • udzielanie finansowania podporządkowanego i mezzanine
 • udzielanie finansowania hybrydowego łączącego cechy finansowania kapitałowego i dłużnego, np. obligacje zamienne na akcje,

przy czym co do zasady Fundusz inwestuje poprzez jedną wybraną klasę finansowania.

Portfelem inwestycyjnym Funduszu zarządza PFR S.A. Decyzja o zaangażowaniu Funduszu jest poprzedzona negocjacjami. 

Kto zarządza funduszem?

PFR TFI logo

Wpis funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1167

Skrócona nazwa funduszu

FII-K FIZAN

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie!