Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny FIZAN

Czym jest fundusz?

Beneficjentami współfinansowania z funduszu mogą być duże spółki z sektorów strategicznych dla polskiej gospodarki. Dzięki współfinansowaniu spółka rozkłada ciężar finansowy oraz ryzyko na dodatkowy podmiot, zachowując większościowy udział w spółce celowej. Pozyskane środki pozwolą im rozbudować nowoczesną infrastrukturę – bazę wspierającą podstawową działalność spółki.

Kto może skorzystać z funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Duże spółki ważne dla polskiej gospodarki
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Spółki logistyczne, telekomunikacyjne, energetyczne, wydobywcze
Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużny w skrócie
Termin naboru
Termin naboru

nabór ciągły

Branża
Forma inwestycji

finansowanie instrumentów dłużnych spółek celowych, które realizują inwestycje infrastrukturalne

Dla kogo
Stabilny partner

wiedza i doświadczenie osób zarządzających funduszem

Kwota wsparcia
Kwota wsparcia

50-440 mln zł

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
 1. Przedsiębiorstwa kluczowe dla naszej gospodarki muszą mieć dostęp do zmodernizowanej bazy potrzebnej im do rozwoju i zwiększania konkurencyjności.
 2. Jednym z naszych celów jest współfinansowanie budowy nowoczesnej infrastruktury dla strategicznych gałęzi przemysłu.
 3. Inwestując środki w projekt, badamy także, czy wpisuje się on w koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Formy finansowania

Formy finansowania – poprzez finansowanie instrumentów dłużnych spółek celowych, które realizują inwestycje infrastrukturalne. Jest to finansowanie w tzw. formule projektowej (project finance).

Obszar działania

Współfinansujemy inwestycje przede wszystkim na terytorium Polski. Wyjątkiem są projekty typu fragmenty transgranicznych sieci przesyłowych, na które także można pozyskać środki z funduszu.

 

Udzielamy finansowania w sektorach strategicznych:

 • energetycznym,
 • transportu i logistyki,
 • ropy i gazu,
 • telekomunikacji.

 

Chętnie oceniamy także kapitałochłonne projekty dla przemysłu.

Czas realizacji

Fundusz może się zaangażować w projekt w perspektywie do 20 lat. Czas jest liczony od momentu zobowiązania inwestycyjnego do pełnego zwrotu kapitału i nie może być on dłuższy niż czas istnienia funduszu.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

W przypadku inwestycji kapitałowych Fundusz obejmuje znaczące, ale mniejszościowe udziały w kapitałach spółek.

Udział Funduszu z założenia kształtuje się na poziomie od 20 do 50%. Dzięki temu spółka zachowuje większościowy udział.

Ważne informacje
 • Fundusz dokonuje inwestycji nie mniejszych niż 50 mln i nie większych niż 440 mln zł.
 • Beneficjent ma możliwość elastycznego wyboru formy inwestycji, z preferencją dla finansowania dłużnego.
 • Finansowanie zakłada długi horyzont współpracy oraz jasne i zrozumiałe zasady.
Jakie są formy finansowania i jak je otrzymać?

Działamy poprzez finansowanie instrumentów dłużnych spółek celowych, które realizują inwestycje infrastrukturalne. Jest to finansowanie w tzw. formule projektowej (project finance).

 

W ramach funduszu istnieje kilka sposobów finansowania:

 • obejmowanie akcji lub udziałów spółek kapitałowych,
 • obejmowanie obligacji,
 • nabywanie wierzytelności,
 • udzielanie finansowania podporządkowanego i mezzanine,
 • udzielanie finansowania hybrydowego łączącego cechy finansowania kapitałowego i dłużnego, np. obligacje zamienne na akcje,

przy czym co do zasady Fundusz inwestuje poprzez jedną wybraną klasę finansowania.

 

Portfelem inwestycyjnym Funduszu zarządza PFR S.A Decyzja o zaangażowaniu Funduszu jest poprzedzona negocjacjami potencjalnego beneficjenta ze spółką zarządzającą Portfelem inwestycyjnym Funduszu.

Kto zarządza funduszem?

PFR TFI logo

Wpis funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1166

Skrócona nazwa funduszu

FII-K FIZAN

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie!