PFR Fundusz Funduszy FIZ

Czym jest fundusz?

Brak lokalnych inwestorów w funduszach typu Private Equity skutkuje małą liczbą funduszy inwestujących w małe i średnie przedsiębiorstwa. Co za tym idzie, sektor MŚP odczuwa mniejszy dostęp do kapitału.

Pobudzanie przedsiębiorczości w sektorze MŚP to ważna rola Grupy PFR, do której należy PFR TFI. PFR Fundusz Funduszy FIZ powstał, aby wypełnić tę lukę rynkową.

Fundusz istnieje, aby wspierać realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu. Odbywa się to na dwa sposoby:

 • wzmacnianie rynków kapitałowych
  (funduszy private equity)

oraz

 • dostarczanie kapitału firmom z sektora MŚP.
Kto jest beneficjentem funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Fundusze private equity
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Tradycyjne firmy potrzebujące kapitału
PFR Fundusz Funduszy w skrócie
Termin naboru
Forma naboru:

kontakt bezpośredni z PFR TFI

Branża
Forma działania:

oparte na modelu pośrednim – przy wyborze profesjonalnych zespołów zarządzających (funduszy private equity)

Dla kogo
Cele:

rozwój przedsiębiorczości i innowacyjnych sektorów gospodarki, wzmocnienie ekspansji zagranicznej polskich firm

Kwota wsparcia
Kwota wsparcia:

docelowa kapitalizacja: 75-300 mln EUR wielkość pojedynczej inwestycji w fundusz PE: 5-25 mln EUR

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
 1. Przygotowanie polskiej gospodarki na wyzwania związane z globalizacją i oddziaływaniem światowych trendów społeczno-gospodarczych.
 2. Promocja polskiej gospodarki i wspomaganie napływu inwestycji zagranicznych do Polski.
 3. Inwestowanie w zrównoważony rozwój społeczny i regionalny.
Formy finansowania

Fundusz uzupełnia ofertę finansowania pośredników finansowych PFR Ventures, skupiając się na funduszach inwestycyjnych typu private equity.

Obszar działania

Fundusz private equity może otrzymać finansowanie pod warunkiem, że zobowiąże się do zainwestowania w polskie spółki min. 50% portfela lub 4-krotność zaangażowania kapitałowego Funduszu Funduszy.

Czas realizacji

Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwo w perspektywie do 10 lat.

W sytuacji szczególnie uzasadnionej można przedłużyć czas inwestycji o 2 lata.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Spółka, w którą inwestuje Fundusz, zawsze zachowuje większościowy udział.

Ważne informacje
 • Fundusz adresuje lukę rynkową zidentyfikowaną w Strategii dla Grupy PFR.
 • Powstanie Funduszu wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju i bezpośrednio realizuje cele strategiczne Grupy PFR.
Jak działa Fundusz?

Działanie Funduszu oparte jest na modelu pośrednim – przy wyborze profesjonalnych zespołów zarządzających (funduszy Private Equity).

Cele takiego rozwiązania to:

 • wzrost efektywności i zasięgu programu,
 • mobilizacja kapitału pochodzącego od prywatnych inwestorów.

Fundusz dokonuje inwestycji na zasadach rynkowych. Przy wyborze opiera się o:

 • międzynarodowe standardy rynkowe, m.in. stowarzyszeń: Institutional Limited Partners Association oraz Invest Europe, jak również na bazie ścisłej współpracy z największymi inwestorami światowymi.
 • kryteria zawarte w strategii inwestycyjnej Funduszu, ze szczególnym nastawieniem na doświadczenie zespołu zarządzającego w pracy ze spółkami portfelowymi i budowaniu wartości dodanej.

Ważnym kryterium wyboru funduszu private equity będzie to, czy część zespołu inwestycyjnego funduszu jest zlokalizowana w Polsce.

Kto zarządza funduszem?

PFR TFI logo

Wpis funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych

1597

Skrócona nazwa funduszu

FF FIZ

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie!