Czym jest Biznest FIZ?

Biznest FIZ to fundusz funduszy, którego beneficjentami  są innowacyjne spółki znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.

Mogą to być dwa rodzaje przedsiębiorstw – takie, które:

 • nie prowadzą działalności na żadnym rynku (Grupa A),
 • prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży (Grupa B).

Innowacyjne spółki we wczesnej fazie rozwoju zwiększają swoje szanse na sukces komercyjny dzięki środkom (tzw. smart money), a także wiedzy i kontaktom Aniołów Biznesu.

Kto może skorzystać z funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Innowacyjne MŚP
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Inwestorzy Prywatni
Biznest FIZ w skrócie
Termin naboru
Termin naboru

nabór do programu na stronie internetowej funduszu

Branża
Wsparcie dla

innowacyjne spółki, które mają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą w Polsce

Dla kogo
Uczestnicy programu

nowe innowacyjne firmy; pośrednicy finansowi i zespoły nimi zarządzające; inwestorzy prywatni (Anioły Biznesu)

Kwota wsparcia
Kwota wsparcia dla spółki

do 4 mln PLN w podziale na Pośrednika Finansowego i Aniołów Biznesu

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
 1. Bezpośrednim celem funduszu jest zasilanie innowacyjnych MŚP w kapitał wraz z Aniołami Biznesu.
 2. Fundusz realizuje również cele związane z budową i rozwojem: ekosystemu: Aniołów Biznesu, zespołów zarządzających, koinwestujących z Aniołami Biznesu,
 3. Fundusz tworzy i rozwija najlepsze standardy na rynku Aniołów Biznesu, w tym standardy procesów syndykacyjnych.
Formy finansowania

Fundusz finansuje spółki przez inwestycje kapitałowe Pośrednika Finansowego (funduszu koinwestycyjnego) w koinwestycji z Aniołami Biznesu w proporcji:

 • 50% inwestuje Pośrednik Finansowy (fundusz koinwestycyjny),
 • pozostałe 50% wkładu pochodzi od Aniołów Biznesu.
Obszar działania

Finansowanie mogą otrzymać spółki, które mają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.  

Firmy-beneficjenci mogą mieć formę spółki kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej.

Czas realizacji

Fundusz realizuje inwestycję w ciągu 8 lat. Pierwsze 4 lata to okres inwestycyjny, a kolejne 4 lata to okres wychodzenia z inwestycji przez fundusz. Termin każdego etapu może być przedłużony o 2 lata.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Udział PFR Biznest może wynosić od 5 do 49% wartości udziałów spółki.

Pojedyncza spółka może pozyskać do 4 mln zł w proporcji:

 • 50% wkładu Pośrednika Finansowego (fundusz koinwestycyjny) oraz
 • 50% wkładu Aniołów Biznesu.
Jak działa proces inwestycyjny w PFR Biznest FIZ?
 • PFR Biznest tworzy razem z Aniołami Biznesu tzw. Pośrednika Finansowego, czyli fundusz koinwestycyjny dla danego naboru. Taki fundusz można utworzyć w jednym z dwóch modeli: koinwestycyjnym lub niekoinwestycyjnym.
 • PFR Biznest przekazuje środki do wysokości 50% kapitalizacji funduszu. Pozostałe 50% przekazują Aniołowie Biznesu.
 • W swojej 50% części wkładu PFR Biznest przekazuje maksymalnie 96% kapitalizacji – pozostałe 4% wnosi Podmiot Zarządzający.
Model koinwestycyjny

Członkowie Zespołu Podmiotu Zarządzającego funduszem jednocześnie inwestują jako Anioły Biznesu.

 

 

Model niekoinwestycyjny

Członkowie Zespołu Podmiotu Zarządzającego funduszem nie są Aniołami Biznesu.

 

 

Kto zarządza funduszem?

PFR Ventures

Więcej informacji o PFR Biznest FIZ

Przejdź do strony

Skrócona nazwa funduszu

PFR Biznest FIZ

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie na wczesnym etapie rozwoju!