Ogłoszenie o Zmianie Statutu PFR BIZNEST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12 Maja 2017 r.