Ogłoszenie o Zmianie Statutu PFR BIZNEST Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 stycznia 2018 r.