Wycena wartości aktywów netto na dzień 11.03.2019 r.