Ogłoszenie o wykupie certyfikatów inwestycyjnych przez PFR STARTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty