Ogłoszenie o zmianie statutu PFR STARTER FIZ z dnia 24.01.2017