Ogłoszenie o zmianie statutu PFR STARTER Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 8 marca 2017 r.