Sprawozdanie Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego PFR STARTER FIZ za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku