Wycena wartości aktywów netto na dzień 10.12.2018 r.