Wycena wartości aktywów netto na dzień 11.12.2017 r.