Wycena wartości aktywów netto na dzień 12.03.2018 r.