Innowacyjne MŚP

Fundusze dla innowacyjnych MŚP 

Finansowania z tych funduszy udzielają – za pośrednictwem środków funduszu – wybrane podmioty, czyli Pośrednicy Finansowi. W zależności od programu, Inwestycje Pośrednika Finansowego w pojedynczą spółkę stanowią określony procent wartości inwestycji, zaś pozostałą część wnosi Inwestor Prywatny. Większość naborów do programów ma charakter ciągły. 

 

Fundusze z tej grupy kierujemy do małych lub średnich firm, które chcą inwestować w innowacje marketingowe lub organizacyjne. Częścią naszej misji jest zwiększanie innowacji nietechnologicznych w polskich przedsiębiorstwach. 

Z drugiej strony poszukujemy też Inwestorów Prywatnych. Jeśli jesteś inwestorem biznesowym, rozważ partycypowanie w inwestycji funduszu. Zobacz, który model działania i warunki inwestycji którego funduszu najbardziej Ci odpowiadają.

PFR KOFFI FIZ

Fundusz KOFFI FIZ ma za zadanie wspierać sektor MŚP w tworzeniu innowacji nietechnologicznych – głównie organizacyjnych, menedżerskich lub marketingowych. Przedsiębiorstwa, które otrzymają finansowanie, powinny znajdować się na etapie wzrostu lub rozwoju, a ich projekty z zakresu ww. innowacji powinny wykazywać duży potencjał rynkowy lub ekspansji.

Szczegóły PFR KOFFI FIZ
PFR Otwarte Innowacje FIZ

Fundusz Otwartych Innowacji powstał po to, aby zachęcać przedsiębiorstwa do działania w modelu otwartych innowacji. Innowacje powstają wewnątrz przedsiębiorstwa, ale z udziałem zewnętrznych źródeł wiedzy, technologii czy innych zasobów. Fundusz może dofinansowywać projekty typu zakup licencji czy patentów, zlecanie analiz przed wdrożeniowych lub testy rynkowe, jeśli w wyniku tych projektów powstają innowacje technologiczne - nowe produkty lub procesy.

Więcej o PFR OI FIZ
PFR NCBR CVC

Fundusz NCBR Corporate Ventures Capital to pierwszy polski Fundusz Funduszy zapewniający beneficjentom finansowanie poprzez połączenie środków publicznych (wkład NCBR) i prywatnych (Korporacyjni Inwestorzy Prywatni). W ramach tych środków Fundusz Funduszy tworzy kilka funduszy typu Corporate Venture Capital.

Szczegóły PFR NCBR CVC

Zobacz również inne fundusze:

Dla firm na wczesnym etapie rozwoju

PFR Starter FIZ lub PFR Biznest są skierowane do innowacyjnych spółek znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju, nie starszych niż 7 lat od pierwszej sprzedaży (preinkubacja, inkubacja, start, early stage).

Więcej o funduszach dla młodych spółek

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie innowacji dla sektora MŚP!