Ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii A PFR KOFFI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego