OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU PFR KOFFI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 2 SIERPNIA 2018 R.