Ogłoszenie o zmianie statutu PFR KOFFI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 stycznia 2018 r.