OGŁOSZENIE Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2017 R. O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU PFR KOFFI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 12 MAJA 2017 R.