Wycena wartości aktywów netto na dzień 10.09.2018 r