OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU PFR NCBR CVC FIZAN Z DNIA 2 SIERPNIA 2018 R.