OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU PFR NCBR CVC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 R.