OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU FUNDUSZU PFR NCBR CVC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 19 LISTOPADA 2018 R.