Ogłoszenie o zmianie statutu NCBR CVC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 1 lutego 2018 r.