Ogłoszenie o zmianie statutu NCBR CVC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23 sierpnia 2017 r.