Sprawozdanie Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego PFR NCBR CVC FIZ AN za okres od 10 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku