Wycena wartości aktywów netto na dzień 10.07.2017 r.